HỎI ĐÁP

CẤP III
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396

giai pt x^3+x^3/(x−1)^3+3x^2/x−1=2

giai pt 2x^4+2x^3+2x^3+2x^2+2x+1=0

(1/x)^2+(1/x+1)^2=15

giai pt x^6-6x^4-64x^3+12x^2-8=0

Cho em hỏi phần giới hạn toán 11 ạ cái chổ mà giới hạn của dãy số Un tiến tới 0 khi n tiến tới dương vô cùng ạ lim 1/n vậy n từ bao nhiêu tiến tới dương vô cùng vậy

Cho em hỏi phần giới hạn toán 11 ạ

Cho em hỏi phần giới hạn lớp 11 ạ

mn ơi làm sao để có điểm

4 học sinh có thể chọn tham gia sự kiện từ thiện vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tính xác suất để có ít nhất 1 học sinh tham dự vào cả thứ Bảy và Chủ nhật.

tiếng anh sao không có

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..