HỎI ĐÁP

CẤP I
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396

124355:457=

1+3 phần 4 = ?

Thi lớp 3 có môn gì

Thi tiếng việt lớp 3 kì || tập làm văn ra bài gì ?

3-7

3y-2=2y-3

Quãng đường AB dài 120km.Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút.Một xe máy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc của ô tô.Hỏi xe máy đến B sau ô tô bao nhiêu lâu?

Hai xe đạp xuấn phát cùng một lúc từ cùng một địa điểm và đi ngược chiều nhau với quãng đường 60km.Xe thứ nhất có vận tốc là 15km/giờ,xe thứ hai có vận tốc là 12km/giờ.Hỏi sau 1,5 giờ khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu

Hai xe đạp xuất phát cùng một lúc từ cùng một địa điểm và đi ngược chiều nhau với quãng đường 60km,Xe thứ nhất có vận tốc là 15km/giờ,xe thứ hai có vận tốc là 12km/giờ .Hỏi sau 1,5 giờ khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu

MN cho mik biết bài giải với: Một người mang 100 quả trứng gồm có trứng gà & trứng vịt đi chợ bán. Sau khi bán được 15 quả trứng gà thì con lại 2 phần 3 số trứng vịt. Hỏi lúc đầu người đó mang đi bao nhiêu quả trứng gà ,bao nhiêu quả trứng vịt? Nhớ ghi đầy đủ sơ đồ, lời giải & phép tính nhé MN. THANKS

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..